Manipulats diversos

Potencia el reconeixement social, l’autoestima així com el desenvolupament i/o manteniment d’aprenentatges mitjançant activitats motivadores que s’adapten a cada persona.