Informàtica

Es potencia l’ús de l’ordinador i el coneixement de les seves aplicacions.
Les noves tecnologies són una eina motivadora i un recurs de búsqueda i recerca de nous coneixements.