Psicomotricitat i gimnàstica

 

Per millorar la qualitat de vida, és necessàri prendre consciència de la importància que té per la salut i el cos la realització d’activitat física.

L’esport afavoreix la interrelació social i l’adquisició i/o manteniment d’habilitats i destresses referents al moviment: flexibilitat, relaxació,estiraments, programa de moviments bàsics en circuits, control de l’equilibri estàtic i dinàmic i coordinació.