Estimulació del llenguatge

 

El llenguatge és la via de comunicació amb el món que ens envolta. Amb aquesta activitat pretenem desenvolupar els aspectes psíquics i socials de relació amb altres persones. Fomentem la necessitat de la parla i l’expressió de sentiments.

Treballem els diferents nivells i aspectes del llenguatge com són: forma, ús i contingut, i l’aprenentatge i afiançament de la lectoescriptura.