Sortides

En el transcurs de l’any realitzem diferents tipus de sortides vinculades a les activitats que portem a terme al centre, ja sigui de música, de la pròpia ocupació terapèutica o de caràcter més social.

Aquestes activitats faciliten a les persones ateses espais contextualitzats on desenvolupar l’autonomia social i personal de manera integradora i normalitzadora.