Hípica

L’acostament al cavall afavoreix el benestar emocional, l’autoestima i facilita la comunicació i interacció social.

A nivell psicomotor es potencia l’equilibri, el to muscular i la coordinació.
Tot en un clima de respecte cap als animals.