Colònies d’estiu

Dins de l’àmbit del lleure, realitzem colònies anualment. Faciliten la integració social, l’autonomia personal, la desvinculació transitòria de l’entorn familiar, el contacte amb la natura i la vivència d’una situació extraordinària i memorable.