Inclou activitats dirigides a la cura personal, relacions socials i afectives gratificadores i compensatòries, la capacitat de comunicació amb el món que ens envolta, la participació en activitats de grup i de treball en equip, potenciant la iniciativa i la espontaneietat, l’autodeterminació i els drets de la persona atesa.