Dinàmica de grups

Espai que permet expressar les inquietuds, preocupacions, sentiments i necessitats. Facilita la participació de totes les persones, conèixer la opinió dels altres companys, establir acords, l’abordatge de conflictes, la convivència, el respecte, la tolerància, etc.