Teatre

El teatre, juntament amb la música i la dansa, ens aporta beneficis terapèutics  com la millora de l’autoestima, la transmissió d’emocions i sentiments, la creativitat, la imaginació, la memòria, la promoció de les relacions social i la participació en la comunitat…

A través d’aquesta activitat els actors i les actrius poden treballar d’una manera lúdica  l’àmbit personal, cognitiu i social. Els permet potenciar aspectes com la seva creativitat, l’espontaneïtat, l’escolta activa, l’autonomia personal o la confiança en un mateix. A més a més, mitjançant l’elaboració i composició de l’atrezzo i del vestuari també es treballa l’expressió plàstica. Els assajos setmanals, i les diferents proves al teatre que es porten a terme durant l’any fomenten la il·lusió per mostrar el dia de l’estrena de cada obra el resultat del seu treball.