Natació

Utilitzem el medi aquàtic com a mitjà terapèutic i educatiu ja que té funcions educacionals, fisològiques, recreatives i de relació social. Es parteix de les possibilitats de cadascú i dels nivells d’aprenentatge de la natació: familiarització, adaptació al medi, flotació, propulsió i aprenentatge d’estils.

Promou la pràctica de l’activitat física i esportiva, hàbits higiènics i de salut, respecte, etc.