MISSIÓ

Oferir suport a les persones amb discapacitat intel·lectual adultes i a les seves famílies per tal de promoure la seva inclusió i millorar la seva qualitat de vida.

VISIÓ

Volem ser una organització compromesa amb les persones, que generi confiança i satisfacció als nostres usuaris/usuàries i a les seves famílies, als poders públics que han de vetllar per la qualitat dels serveis que oferim i a la societat en general.

VALORS

  • Compromís amb les nostres persones, famílies, professionals del servei, administració i amb el conjunt de la societat.
  • L’orientació com a principal valor per contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones.
  • La qualitat, l’aposta per les coses ben fetes, per la millora continua, per la  innovació en l’àmbit tècnic i en la gestió.
  • La participació de tots: socis, families, persones amb discapacitat, professionals.
  • La transparència en la gestió i en totes les actuacions amb els nostres usuaris i usuàries, amb les famílies, amb les administracions que financen els nostres serveis,  amb els professionals…
  • L’eficiència: destinem tots els recursos al compliment dels objectius i a l’obtenció de resultats. Som una entitat útil que aporta valor a la societat.
  • Proporcionar el dret a l’autodeterminació, la inclusió social i el benestar emocional.
 missio-escola-ocupacional-discapacitats.png