Avís legal – Política de privacitat i de protecció de dades

Avís legal


Dades d’identificació
Denominació Social: GSIS (Grup de Serveis Iniciativa Social) SCCL

Nom Comercial: GSIS Grup de Serveis d’Iniciativa Social SCCL

Domicili Social: C/ Escultor llimona, 50 de Barcelona (08031)

CIF / NIF: F61054706

Telèfon: 93 429 96 76

e-Mail: gsis@gsiscat.org

Inscrita en el Registre de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 8734

Nom de domini: http://www.gsiscat.org/

 

Vigència de la informació

L’accés al portal de GSIS Grup de Serveis d’Iniciativa Social SCCL i així mateix la informació relativa a qualsevol dels serveis que aquesta conté comporta l’acceptació de les condicions previstes en el present avís legal. De la mateixa manera, la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en l’actualitat després de l’última actualització realitzada. No obstant, la informació relativa a serveis oferts en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant.

Propietat intel·lectual o industrial

El contingut d’aquesta pàgina web està protegit per la Llei de Propietat Industrial o Intel·lectual. Per tant els continguts, codis font, forma, disseny, pàgines, marques, noms comercials, logotips així com la denominació de productes, aplicatius i eines són propietat de GSIS Grup de Serveis d’Iniciativa Social SCCL i la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels mateixos ha de ser autoritzada expressament per GSIS Grup de Serveis d’Iniciativa Social SCCL. Cal advertir que la infracció de les normes protectores de la propietat industrial o intel·lectual comporta, si escau, a més de les possibles responsabilitats econòmiques l’exigència de responsabilitats penals.

 

Responsabilitats

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i no representa cap obligació contractual per GSIS Grup de Serveis d’Iniciativa Social SCCL sinó que s’exposa amb la finalitat informativa i no constitueix una oferta de compra o venda de cap producte o servei.

GSIS Grup de Serveis d’Iniciativa Social SCCL refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l’empresa i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda a les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, GSIS Grup de Serveis d’Iniciativa Social SCCL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l’ús de versions no actualitzades.

 

Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

 

Política de privacitat i de protecció de dades

S’informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sobre la política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquestes decideixin de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això li són sol·licitats en la pàgina web per a la prestació de serveis que GSIS Grup de Serveis d’Iniciativa Social SCCL li ofereix.

L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades.

GSIS Grup de Serveis d’Iniciativa Social SCCL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i riscos possibles. Igualment, GSIS Grup de Serveis d’Iniciativa Social SCCL s’obliga a complir l’obligació de secret respecte a les dades contingudes en el fitxer, establert en la legislació de protecció de dades aplicable.

El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure a través d’algun formulari implica, a més de l’acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part de GSIS Grup de Serveis d’Iniciativa Social SCCL, per a la finalitat exclusiva de respondre a les seves consultes generals referents a la nostra organització i per rebre informació vinculada a la integració social de les persones amb discapacitat intel·lectual, així com poder remetre informació comercial en temes que siguin del seu interès.

En qualsevol cas, l’usuari o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació de l’ús i portabilitat d’acord amb el que estableix a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i la resta de la normativa legal vigent aplicable a aquest efecte, dirigint una comunicació escrita al Responsable del tractament GSIS Grup de Serveis d’Iniciativa Social SCCL amb adreça C/ Escultor llimona, 46 de Barcelona (08031), en la qual s’acrediti la identitat de l’usuari, o mitjançant el correu electrònic gsis@gsiscat.org


Informació bàsica

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable GSIS Grup de Serveis d’Iniciativa Social SCCL
Finalitat Respondre les sol·licituds de contacte
Legitimació Consentiment de l’interessat
Destinataris GSIS Grup de Serveis d’Iniciativa Social SCCL
Drets Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, limitació de l’ús i Portabilitat
Informació Addicional Consulteu la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades


Informació Addicional
  

Aquesta política de privacitat regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través de la pàgina web que GSIS Grup de Serveis d’Iniciativa Social SCCL posa a disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des de la pàgina web.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat el tercer dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a GSIS Grup de Serveis d’Iniciativa Social SCCL per a les finalitats assenyalades.


Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari?

  • Denominació Social: GSIS Grup de Serveis d’Iniciativa Social SCCL
  • Nom Comercial: GSIS Grup de Serveis d’Iniciativa Social SCCL
  • Domicili Social: C/ Escultor llimona, 46 de Barcelona (08031)
  • CIF / NIF: F61054706
  • Telèfon: 93 429 96 76
  • e-mail: gsis@gsiscat.org
  • Inscrita en el Registre de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 8734
  • Nom de domini: http://www.gsiscat.org/


Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari?

GSIS GRUP DE SERVEIS D’INICIATIVA SOCIAL SCCL tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat de gestionar les consultes diverses a través del formulari contactar, així com l’enviament de la informació que ens sol·liciti a través d’aquest.


Per quant de temps conservarem les dades personals de l’Usuari?

Les dades de caràcter personal proporcionades es conservaran durant el temps necessari mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.


Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de l’Usuari?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’interessat.


A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari?

En general, l’accés a la seva informació personal serà limitat únicament a aquelles persones dins de l’organització que la necessitin per gestionar la seva consulta. No se cediran dades a tercers.


Com protegeix GSIS GRUP DE SERVEIS D’INICIATIVA SOCIAL SCCL la seva informació personal?

GSIS GRUP DE SERVEIS D’INICIATIVA SOCIAL SCCL implementa mesures de seguretat organitzatives, tècniques i físiques amb l’objectiu de protegir les seves dades amb la finalitat d’evitar violacions de seguretat i garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades durant tot el tractament.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si GSIS GRUP DE SERVEIS D’INICIATIVA SOCIAL SCCL tracta dades personals que el concerneixen, així com accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades. GSIS GRUP DE SERVEIS D’INICIATIVA SOCIAL SCCL cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Finalment, l’interessat podrà exercir el seu dret de Portabilitat i, en cas que sigui procedent, GSIS GRUP DE SERVEIS D’INICIATIVA SOCIAL SCCL haurà de gestionar la seva tramitació.

L’Usuari podrà exercir els seus drets en els termes legalment dirigint-se mitjançant correu electrònic a gsis@gsiscat.org